Lipo brugsanvisning og sikkerhed

Brugsanvisning og sikkerhed for lithium-polymer-batterier (Li-Po)


Generel

S, C, mAh eller V hvad betyder disse forkortelser?
S = antal celler
mAh = forkortelse for milliampere timers energi lagret i batteriet (kapacitet)
V = Volt batteri- eller cellespænding
C = Lade- eller afladningsstrømme er generelt angivet med C.
Hvor 1C betyder den simple kapacitet. Hvis et batteri har en afladningshastighed på 10C, betyder det, at batteriet kan blive permanent afladet med maksimalt 10 x kapaciteten.
Eksempel: Et batteri med en kapacitet på 2200mAh (2,2Ah) kan derfor permanent aflade 10 x 2,2A = 22A uden at blive beskadiget.

 

Det kan tage op til 5 cyklusser (opladning og afladning) for batteriet at udvikle sin fulde kapacitet.

Hvad er en LiPo?
Lipo er navnet på genopladelige batterier (lithium polymer batterier).
Teknisk set: En negativ elektrode lavet af grafit og en positiv elektrode lavet af lithiummetaloxid og polymerbaserede elektrolytter som gel-lignende elektrolytfilm.
Dette gør, at batteriet kan fremstilles i næsten enhver form, og det er ikke nødvendigt med et solidt hus.
Driftsmåden (elektrokemisk energiomformer) er den samme som for alle genopladelige batterier.
Oxidation og reduktion finder sted under afladning og vendes under opladning.
Afhængigt af hvordan det behandles, kan et LiPo-batteri holde i mange 100 cyklusser, før dets ydeevne begynder at blive dårligere.


Opladning af Li-Po batteri

Batteriet må kun oplades med opladere, der er egnede til lithium-polymer-batterier med det passende ladeprogram!
Det er vigtigt at følge instruktionerne til din oplader samt de korrekte indstillinger!
Overoplad aldrig batteriet. Den maksimale ladning og spænding skal følges.
Den endelige ladespænding er 4,2V pr. celle.
Batteriet bør kun oplades udendørs eller i brandsikre beholdere.
Batteriet bør ikke oplades i nærheden af ​​eller på brændbare genstande eller overflader.
Oplad ikke batteriet i regn eller fugt.
Vær altid opmærksom på polariteten!
Kun ubeskadigede og kolde batterier må oplades.
Oplad ikke batteriet umiddelbart efter brug, men lad det køle af.
Overskrid aldrig den maksimale opladningshastighed.
Den anbefalede ladehastighed er 1-3 C, men aldrig mere end 5C.
Vi anbefaler altid at oplade batteriet med en oplader med balancer.
Hvis batteriet kun oplades via afladningsledningerne, vil der før eller siden være en spændingsforskel mellem de enkelte celler i pakken (celledrift).
En balancer holder øje med de enkelte celler i pakken og udligner spændingerne og sikrer dermed en meget længere levetid på batteriet.
Når opladningsprocessen er afsluttet, skal batteriet frakobles opladeren.
Efterlad aldrig batteriet uden opsyn under opladning.

 

Afladning og brug

Før hver brug skal du kontrollere, at batteriet er beskadiget eller oppustet. Beskadigede eller oppustede celler må ikke bruges yderligere og skal bortskaffes korrekt.
Batteriet bør ikke bruges i regn eller fugt.
Der må kun bruges kolde batterier.
Den maksimale udledningshastighed må ikke overskrides.
Sørg for, at den maksimale strøm, der skal leveres, svarer til kravene til din model.
Fastgør batteriet solidt og sikkert i din model.
Batteriet må ALDRIG aflades under 3,2V pr. celle. Det anbefales at lade en resterende kapacitet på 20 % være i batteriet.
Hvis spændingen falder til under spændingen, vil batteriet blive beskadiget og begynde at nedbrydes. Nedbrydningsprocessen fortsætter, og batteriet svulmer op og er ubrugeligt.
For at undgå en dyb udledning anbefales det at anvende et egnet system, f.eks. om telemetrien, om informeret om batteriets tilstand.
Vær altid opmærksom på polariteten!
Batteriet skal frakobles efter brug og fjernes fra modellen.
Batteriet må ikke overstige en temperatur på 60° under brug.

Opbevaring og transport

MÅ IKKE opbevares eller transporteres i direkte sollys, varm bil eller lignende opbevaringssteder.
Læg IKKE i regn eller fugt.
Sørg altid for, at der ikke er kortslutning med selve batteriets kabler eller med omgivende genstande.
Bemærk, at der også i nogle biltæpper behandles ledende fibre!
Opbevar ikke batteriet i nærheden af ​​brændbare genstande.
Opbevar batteriet i brandsikre beholdere.
Opbevar aldrig batteriet helt afladet! For længere opbevaring skal batteriet oplades med 2/3 af dets kapacitet.
Nogle opladere har separate opladningsprogrammer til opbevaring (Storage).


Sikkerhedsadvarsel

Cellerne må ikke åbnes eller beskadiges.
Batteriet må ikke være buet eller skubbet.
Beskadigede eller oppustede celler må ikke bruges og skal bortskaffes korrekt. Der er risiko for brand. Det producerer giftige gasser, og det kan forårsage syreforbrændinger eller forgiftning.
Li-Po-batterier er følsomme over for over- eller underopladning.
En dyb afladning vil ødelægge batteriet. Spændingen skal testes uden belastning og i hvile og bør ikke være mindre end 3,75V pr. celle.
Batteriet må ALDRIG aflades under 3,2V pr. celle. Det anbefales at lade en resterende kapacitet på 20 % være i batteriet.
Kortslut aldrig batteriet! Afgangsledningerne og ledningerne på balancerforbindelsen må aldrig røre ved hinanden. En kortslutning i batteriet kan forårsage eksplosion og brand.
Det producerer giftige gasser, og det kan forårsage syreforbrændinger eller forgiftning.
Vær altid opmærksom på kablernes ubeskadigede tilstand.
LAD IKKE loddes direkte på batteriet, lad aldrig batteriet blive varmt.
MÅ IKKE opbevares eller transporteres i direkte sollys, varm bil eller lignende opbevaringssteder.
Læg IKKE i regn eller fugt.